Eigen bijdrage en eigen risico

Eigen bijdrage orthopedische schoenen

Iedereen heeft schoenen nodig en aan de aanschaf van schoenen zijn altijd kosten verbonden. Om die reden worden orthopedische schoenen niet volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.  De overheid heeft bepaald dat wanneer orthopedische schoenen benodigd zijn er sprake is van eigen bijdrage. De wettelijke eigen bijdrage is het deel van de kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. Dit staat los van het eigen risico.

De eigen bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Kinderen tot 16 jaar betalen de helft van de eigen bijdrage.

U betaald enkel de eigen bijdrage wanneer u orthopedische schoenen behoeft, in alle andere gevallen wordt er geen eigen bijdrage doorbelast. U heeft dan immers reeds betaald voor de aanschaf van uw eigen confectieschoen.

Eigen risico

Het eigen risico is een verplicht bedrag wat u moet betalen als er kosten gemaakt worden voor zorg uit de basisverzekering. Kinderen tot 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico.

Steunzolen vallen niet onder de basisverzekering, derhalve heeft de aanschaf van enkel steunzolen geen invloed op de stand van uw eigen risico.

Let op! Specifieke verzekeringsregels kunnen verschillen per zorgverzekeraar. Voor extra informatie raden wij u aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar en/of uw polis er op na te slaan.

Vergoedingen uit basis en aanvullend pakket

Wat wordt vergoed vanuit het basispakket?

  • (Semi) orthopedisch schoeisel
  • Orthopedische voorziening aan confectieschoeisel (OVAC)
  • Verbandpantoffel (met verwijzing van de huisarts)

Wat wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket?

  • Steunzolen

Wanneer u van ons steunzolen heeft ontvangen, krijgt u van ons een (afgetekende) factuur.
Deze factuur kan u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden steunzolen geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Ook kunnen in uw aanvullende of extra verzekering extra voorwaarden voor vergoeding geregeld zijn.

Gebruikstermijn

Na de eerste levering heeft u na 3 maanden recht op een volgende levering, een zogenaamde wisselvoorziening. Wanneer u recht heeft op een herhalingspaar is per zorgverzekeraar verschillend.

Wilt u weten wanneer u weer aan de beurt bent voor een nieuwe voorziening neem dan met ons of uw zorgverzekeraar contact op.

Ook kunt u in uw polisvoorwaarden nakijken wat voor u de volgende levertijd is.