Eigen bijdrage en eigen risico

Omdat iedereen schoenen behoeft, is er een wettelijke eigen bijdrage bepaald door de overheid. De wettelijke eigen bijdrage is het deel van de kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. Dit staat los van het eigen risico.

De eigen bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Kinderen tot 16 jaar betalen de helft van de eigen bijdrage.

Het eigen risico is een verplicht bedrag wat u moet betalen als er kosten gemaakt worden voor zorg uit de basisverzekering.
Kinderen tot 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico.

Let op! Specifieke verzekeringsregels kunnen verschillen per zorgverzekeraar. Voor extra informatie raden wij u aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar en/of uw polis er op na te slaan.

Wat wordt vergoed vanuit het basispakket?

  • (Semi) orthopedisch schoeisel
  • Orthopedische voorziening aan confectieschoeisel (OVAC)
  • Verbandpantoffel (met verwijzing van de huisarts)

Wat wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket?

  • Steunzolen

Wanneer u van ons steunzolen heeft ontvangen, krijgt u van ons een (afgetekende) factuur.
Deze factuur kan u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden steunzolen geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Ook kunnen in uw aanvullende of extra verzekering extra voorwaarden voor vergoeding geregeld zijn.

Medisch voorschrift en machtiging

Voor een eerste levering (semi) orthopedisch schoeisel of aanpassing aan uw confectieschoenen
is een voorschrift van uw behandelend medisch specialist noodzakelijk.

Het doktersvoorschrift in combinatie met onze prijsopgave sturen wij, indien de zorgverzekeraar dit vereist, naar uw zorgverzekeraar voor het aanvragen van een machtiging.

Wanneer de zorgverzekeraar een machtiging afgeeft, kan het maken van uw schoenvoorziening beginnen. Voor enkele zorgverzekeraars volstaat een doktersvoorschrift in het dossier van de klant.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars, inclusief alle bijbehorende labels, een overeenkomst voor het leveren van eerder genoemde producten.

gebruikstermijn

Na de eerste levering heeft u na 3 maanden recht op een volgende levering, een zogenaamde wisselvoorziening.Wanneer u recht heeft op een herhalingspaar is per zorgverzekeraar verschillend.

Alle zorgverzekeraars op een rijtje:
CZ : Na de eerste levering heeft u na 3 maanden recht op een volgende levering.
15 Maanden na het wisselpaar heeft u recht op een vervolglevering.
Daarna heeft u weer recht op een paar schoenen 15 maanden na de laatste levering.

VGZ
: Na de eerste levering heeft u na 3 maanden recht op een volgende levering.
18 Maanden na de eerste levering heeft u recht op een vervolglevering.
Daarna heeft u weer recht op een paar schoenen 18 maanden na de laatste levering.

Overige zorgverzekeraars
:
Na de eerste levering heeft u na 3 maanden recht op een volgende levering.
15 maanden na de eerste levering heeft u recht op een vervolglevering.
Daarna heeft u weer recht op een paar schoenen 15 maanden na de laatste levering.

Let op:

Vervolgleveringen kunnen per verzekeraar verschillen.
In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken wat voor u de volgende levertijd is.