AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met T.Theeuwes orthopedie.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
T.Theeuwes kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten vanT.Theeuwes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan T.Theeuwes verstrekt.

Bij T.Theeuwes kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– BSN-nummer
– E-mailadres
– Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken, zoals medische informatie.
Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Doeleinden
T.Theeuwes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Tevens worden uw gegevens gebruikt bij het aanmaken van een klantenkaart en een klantdossier, het bijhouden van de klantcontacten, het maken van afspraken, het aanvragen van machtigingen, het offreren, declareren en het factureren van het te maken product.

Bewaren van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard in uw persoonlijk dossier, zowel op papier als op de computer.
T.Theeuwes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u besluit om niet langer gebruik te maken van onze diensten, zullen uw gegevens niet langer dan vijf jaar worden bewaard.

Delen met anderen
T.Theeuwes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de vervaardiging van het te leveren product, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop T.Theeuwes geen invloed heeft. T.Theeuwes kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacybeleid gebruik website
Op de website van T.Theeuwes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. T.Theeuwes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tineke@theeuwesorthopedie.nl. T.Theeuwes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL
T.Theeuwes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van T.Theeuwes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Indien u ontevreden bent over onze manier van verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u een wijziging indienen, door een mail te sturen naar tineke@theeuwesorthopedie.nl
U kunt hiervoor gebruik maken van het verbeterformulier.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Inhoud website

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit T.Theeuwes en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Contact:
T.Theeuwes
Buitenweg 15
5683 PM Best

Tel. 0499-391455
info@theeuwesorthopedie.nl
tineke@theeuwesorthopedie.nl