Klachtenprocedure t.a.v. dienstverlening en/of producten

T. Theeuwes Orthopedie heeft kwaliteit van de producten en de dienstverlening evenals service en garantie hoog in het vaandel staan. Derhalve zijn wij aangesloten bij branchevereniging NVOS-Orthobanda.

Voor de waarborging van de kwaliteit zijn wij aangesloten bij Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

SEMH is een onafhankelijke stichting die de erkenningsregelingen voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen beheert. SEMH heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de gezondheidszorg. Erkende leveranciers, waaronder wij, voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen.

Wanneer u een schriftelijke een klacht bij ons in heeft gediend ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons een ontvangstbevestiging.

Met die kenwaarde in het achterhoofd hebben wij een klachtenprocedure beschreven. Het doel van deze procedure is om te borgen dat klachten correct worden afgehandeld. Tevens zorgt de registratie van de klachten voor waarborging en continuering van verbeter- c.q. leerprocessen. Dit alles om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
Interne klachtenprocedure
Op verschillende wijze kunt u de klacht bij T. Theeuwes Orthopedie kenbaar maken.
In eerste instantie dienen de klachten met de behandelaar in kwestie besproken te worden. Er zal dan te allen tijden door de betreffende behandelaar naar een gepaste oplossing gezocht worden.

Wanneer de geboden oplossing in uw beleving niet volstaat kunt u uw klacht schriftelijk aan de directie kenbaar maken. Dit kan door aan de receptie te vragen naar ons ontevredenheidsformulier of u vult deze online in door te klikken op de volgende button: Ontevredenheidsformulier

Uiteraard is het ook mogelijk om uw klacht schriftelijk/per post aan ons kenbaar te maken. De schriftelijke klacht kan gestuurd worden naar onderstaand adres:

T. Theeuwes Orthopedie
t.a.v. de Directie ovv Klacht
Buitenweg 15
5683 PM Best

Uiteraard streven wij er naar om in alle gevallen, zo snel mogelijk, een passende oplossing te bieden.

Gezamenlijke klachtencommissie Orthopedische en medische hulpmiddelen van de NVOS en Orthobanda.
Zoals eerder in de klachtenprocedure vermeld is T. Theeuwes Orthopedie aangesloten bij brancheorganisatie NVOS en Orthobanda. Mocht u onverhoopt toch niet met onszelf tot overeenstemming na een klacht zijn gekomen dan kan uw klacht worden voorgelegd aan de gezamenlijke klachtencommissie Orthopedische en medische hulpmiddelen van de NVOS en Orthobanda. Een duidelijk omschreven klacht kan, bij voorkeur op het klachtenformulier dat te verkrijgen is bij het secretariaat van de klachtencommissie of op de website van NVOS Orthobanda worden ingediend.

Wanneer u het formulier download en afdrukt kunt u het per post sturen naar:
Klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen
Postbus 120
3760 AC Soes

Wanneer u het formulier enkel download kunt u het formulier per mail sturen naar klachten@nvos-orthobanda.nl.

Na het indienen van een klacht ontvangen alle betrokken partijen van het secretariaat van de klachtencommissie binnen 10 dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht. Vervolgens zal er uitspraak zijn of de klacht gegrond dan wel ongegrond is.

Deze klachtprocedure is van toepassing op alle door T. Theeuwes Orthopedie geleverde producten en diensten.

T. Theeuwes Orthopedie beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.